Litany: The Code of Honour

Vi vil kæmpe mod Kaos til Kaos er undertvunget

En Dirt Buster er din Broder vogt ham vel

Bær Renheden i dit hjerte og i dit sind

Forstå at Kaos dvæler i dit indre – kvæl det

Vær altid beredt – bekæmp Kaos hvor du ser det

Bring budskabet om Renheden til Verden

Døden har ingen betydning – kun Kampen

En Dirtbuster har aldrig fri